هوا بس ناجوانمردانه گرم است ولی ما همشهریان عزیز جوانمردانه هوای هم را داریم

آیا دوست دارید با چنین چیزی مواجه شویم پپس دست به دست هم دهیم و آینده خود  فرزندانمان را حفظ کنیم

/ 0 نظر / 58 بازدید