تخت خوابهای کشودار و یا کمد دار

بمنظور استفاده بهینه از فضای اتاق خواب می توان تخت خوابهای باارتفاع بلندتر ساخت و با تعبیه کشو و یا کمد در زیر آن از فضا آن استفاده بهتری کرد

 

 

/ 0 نظر / 127 بازدید