تخت خوابهای کشودار و یا کمد دار

بمنظور استفاده بهینه از فضای اتاق خواب می توان تخت خوابهای باارتفاع بلندتر ساخت و با تعبیه کشو و یا کمد در زیر آن از فضا آن استفاده بهتری کرد

با محصولات ما آرامش و اسایش را به خانه ببرید

490077_i6JQibxH.jpg

  • 490077_n1tAacHQ.jpg

 

490077_HT4infe5.jpg

 

490077_OmTT8gJt.jpg

/ 0 نظر / 225 بازدید